Çöle İnen Nur

KİTAP / YORUM

“O’nu bu kez de benden dinleyin” N.F.K

“SEN OLMASAYDIN, SEN OLMASAYDIN, VARLIĞI YARATMAZDIM !”

“O ki olmasaydı, topyekün oluş olmayacaktı.

İşte O…

O kadar evvel ve o kadar üstün…

Bir arada sebep ve netice…

O Kİ, VARLIK O YÜZDEN”

Allah Resulünün mübarek hayatını anlatan Çöle İnen Nur, Siyer kitaplarının alışılmış anlatımlarından farklı bir üslubu yansıtıyor Eserin takdiminde bu farklılık şöyle ifade etmiştir:

‘Tefsir, Hadîs, siyer ve nakil olarak en emin kaynaklardan devşirili ve kaynaklarını tek tek göstermek tasasından uzak bu eser, ‘Başlangıç’ yazısında da belirtildiği gibi, sadece iman sahiplerine hitap edici, hiçbir aklî teftiş, tespit ve ispat gayretine düşmeyişi, mutlak ‘doğru’ üzerine hissî ve teessürî bir çatı kurucu ve eğer bir kıymeti varsa onu bu noktada toplayıcı bir denemedir; ve akla verdiği pay, onu bazı noktalarda yine akılla iptal etmekten ibarettir Bu bir ilim değil, sanat eseridir ve ilmin içini ve dışını tahkik selâhiyetinde olmadığı mukaddes kapıya, ancak, inanmış ve teslim olmuş sanat tavrıyla sokulmaktan başka çare yoktur’

 Kitaptan alıntılar:
•Zaten sensiz ve senden habersiz alınan nefes, varlığın değil, yokluğun soluğu…
•Allah Sevgilisinin Allah Sevgisi…
Kaleme, ölçüye sığar mı?
•İnsan ne aptaldır! Mucize içindeyken mucize bekler.
•Zaten O, Allah sevgisinin kapısı… O’nu seven Allah’ı sever.
•Merhamet, Merhamet, Merhamet… Âlemlere rahmet için gelenin başlıca şiarı… Hudutsuz acımak…
•Aşk ve muhabbete her şey dahildir.
•O akıl budalaları ki, gözün nasıl gördüğünü anlamadan gördüğü şeylere inanırlar•
•”Ateşin yakamayacağı tek şey, Aşk…
•”Allah sûrete ve mala bakmaz, kalbe ve işe bakar.”

Post a comment